Alle foto's zijn gemaakt in de vrije natuur, met een minimum aan verstoring. Belichting op diafilm fujichrome sensia 100, provia 100 of velvia 50 ; en digitaal. De dia's zijn gescand om op deze site te tonen. Er is geen gebruik gemaakt van digitale manipulatie! Hetgeen je hier ziet op het scherm, zag ik ginder door mijn lens. Alle foto's zijn beschermd door een copyright; Rudi is ook lid van Sofam.

Canada

West Coast Trail


Een trekking met de rugzak heeft als gevolg dat je maar beperkt fotomateriaal kan meenemen. Toch kan je met weinig materiaal nog steeds goede opnamen maken. De West Coast Trail aan de westkust van Vancouver Island is een niet evidente tocht. Tent en voedsel moet je zelf meesleuren en de constante hoge luchtvochtigheid is niet zo super voor mens en materiaal.
N
A
T
U
R
E
C
A
L
L

©

R
u
d
i

D
e
l
v
a
u
x