Alle foto's zijn gemaakt in de vrije natuur, met een minimum aan verstoring. Belichting op diafilm fujichrome sensia 100, provia 100 of velvia 50 ; en digitaal. De dia's zijn gescand om op deze site te tonen. Er is geen gebruik gemaakt van digitale manipulatie! Hetgeen je hier ziet op het scherm, zag ik ginder door mijn lens. Alle foto's zijn beschermd door een copyright; Rudi is ook lid van Sofam.
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Reptielen
Insekten
Spinnen
andere dieren
Landschappen
Flora e.a.
N
A
T
U
R
E
C
A
L
L

©

R
u
d
i

D
e
l
v
a
u
x